4-ри кадъра в един

Доста е трудно да хванеш едновременно хора и фойерверки в един кадър(поне за мен). Но с времето съм усвоил някои техники които работят за мен. Правя предварително проучване къде ще бъдат сами фойерверки. Репетираме с хората къде ще застанат и каква поза ще заемат. Самите фойерверки в дадения случай продължават около минута. За тази минута…